چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
14:17 | | فجر 40

روز هشتم نشست های بخش فرهنگی، نهمین روز جشنواره چهلم در خانه جشنواره

روز هشتم نشست های بخش فرهنگی، نهمین روز جشنواره چهلم در خانه جشنواره

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.