چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
17:21 | | فجر 39

سام قریبیان: سیاه‌باز یکی از متفاوت‌ترین نقش‌های من در این سال‌هاست

سام قریبیان: سیاه‌باز یکی از متفاوت‌ترین نقش‌های من در این سال‌هاست.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.