سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
16:33 | | فجر 39

سام نوری: دلم می‌خواست جشنواره در زمانی برگزار شود که بیننده بیشتری داشته باشد

سام نوری: دلم می‌خواست جشنواره در زمانی برگزار می‌شد که بیننده بیشتری داشت.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.