شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15:51 | | فجر 39

سخنان امیرمهدی ژوله خطاب به کادر درمان و مدافعان سلامت در راه مبارزه با کرونا

سخنان امیرمهدی ژوله خطاب به کادر درمان و مدافعان سلامت در راه مبارزه با کرونا

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.