جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
17:11 | | فجر 39

سخنان نرگس آبیار درباره جهاد کادر درمان و مدافعان سلامت در راه مبارزه با بیماری کرونا

سخنان نرگس آبیار درباره جهاد کادر درمان و مدافعان سلامت در راه مبارزه با بیماری کرونا

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.