شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
17:30 | | فجر 39

سعید پوراسماعیلی: موافق عده‌ای هستم که می‌گویند جشنواره‌ها نباید تعطیل شوند

سعید پوراسماعیلی: موافق عده‌ای هستم که می‌گویند جشنواره‌ها نباید تعطیل شوند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.