چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
15:06 | | فجر 39

عادل تبریزی کارگردان فیلم سینمایی «گیج‌گاه»

گفتگوتصویری عادل تبریزی کارگردان فیلم سینمایی «گیج‌گاه»

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.