شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
20:34 | | فجر 39

علیرضا امینی: از دبیر جشنواره تشکر می‌کنم که چراغ جشنواره را روشن نگه داشت

علیرضا امینی: از دبیر جشنواره تشکر می‌کنم که چراغ جشنواره را روشن نگه داشت.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.