چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
17:51 | | فجر 39

علیرضا دهقان: فیلم ایساتیس درباره تعامل انسان با محیط زیست در زندگی شهری است

علیرضا دهقان: فیلم ایساتیس درباره تعامل انسان با محیط زیست در زندگی شهری است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.