سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
15:15 | | فجر 39

علی تک‌روستا: «برادرم نادعلی» یکی از واقعیت‌های فراموش‌شده جامعه است

علی تک‌روستا: «برادرم نادعلی» یکی از واقعیت‌های فراموش‌شده جامعه است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.