شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
18:21 | | فجر 39

علی عسگری، کارگردان فیلم کوتاه شاهد: مهم‌ترین چالش ما در تولید ویروس کرونا بود

علی عسگری، کارگردان فیلم کوتاه شاهد: مهم‌ترین چالش ما در دوران تولید ویروس کرونا بود.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.