دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
17:56 | | فجر 39

علی لاجوردی: دیده شدن فیلم در جشنواره برای ادامه راه به فیلمساز انگیزه می‌دهد

علی لاجوردی: دیده شدن فیلم در جشنواره برای ادامه راه به فیلمساز انگیزه می‌دهد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.