شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
16:05 | | فجر 39

عمار خطی، کارگردان فیلم کوتاه سکوت: قصه این فیلم پر از تعلیق است

قصه این فیلم پر از تعلیق است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.