دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
15:28 | | فجر 40

عیادت محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی با نادر طالب زاده

عیادت محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی با نادر طالب زاده

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.