سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
17:24 | | فجر 39

فاطمه معتمدآریا: بارقه امید در دل سینماگران زمانی می‌درخشد که آینده ادامه کارشان در سینما روشن شود

فاطمه معتمدآریا: بارقه امید در دل سینماگران زمانی می‌درخشد که آینده ادامه کارشان در سینما روشن شود.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.