چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
00:24 | | فجر 40

فجر استانی| جشنواره فیلم فجر در ارومیه

چهلمین جشنواره فیلم فجر در ارومیه

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.