شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
17:05 | | فجر 40

فجر استانی| حضور همسر شهید« سید محسن صفوی» در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

جشنواره فیلم فجر در اصفهان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.