پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
22:54 | | فجر 40

فجر استانی| سخنان مقام معظم رهبری درباره سینما،تهیه شده در نهمین جشنواره فیلم فجر استان قم

جشنواره فیلم فجر در قم

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.