پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
13:54 | | فجر 40

فجر استانی| ششمین روز دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

فجر استانی| ششمین روز دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.