شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20:57 | | فجر 40

فجر استانی| هشتمین و آخرین روز دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

هشتمین و آخرین روز دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.