پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
16:34 | | فجر 40

فجر استانی| هفتمین روز از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

هفتمین روز از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.