چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
16:23 | | فجر 40

فجر استانی| کارگاه های آموزشی تخصصی سینما در اصفهان

کارگاه های آموزشی تخصصی سینما در اصفهان
ایده،پژوهش،کارگردانی
ایده و موضوع در فیلم کوتاه

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.