شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
16:23 | | فجر 40

فجر استانی| کارگاه های آموزشی تخصصی سینما جشنواره فجر در اصفهان

فجر استانی| کارگاه های آموزشی تخصصی سینما جشنواره فجر در اصفهان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.