یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
17:15 | | فجر 40

فجر استانی | گزارش تصویری؛ اولین روز چهلمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای منتخب استان قم

جشنواره فیلم فجر در قم

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.