پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
17:32 | | فجر 40

فجر استانی| گزارش تصویری از دومین روز جشنواره فیلم فجر در اصفهان

جشنواره فیلم فجر در اصفهان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.