یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
00:36 | | فجر 40

فجر استانی| گزارش پایانی چهلمین جشنواره فیلم فجر در سینما مهر آبادان

فجر استانی| گزارش پایانی چهلمین جشنواره فیلم فجر در سینما مهر آبادان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.