دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
16:46 | | فجر 40

فجر استانی| گزارش پنجمین و ششمین روز از هفتمین جشنواره فیلم فجر لرستان

فجر استانی| گزارش پنجمین و ششمین روز از هفتمین جشنواره فیلم فجر لرستان

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.