یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
23:05 | | فجر 40

فجر استانی| گزارش چهلمین جشنواره کشوری و ششمین جشنواره استانی فیلم فجر، استان مرکزی

گزارش چهلمین جشنواره کشوری و ششمین جشنواره استانی فیلم فجر ،استان مرکزی
اراک که با استقبال بسیار خوب تماشاگران همراه بود. بهمن ماه ۱۴۰۰

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.