شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
17:43 | | فجر 39

فرزین سعید: در شرایط فعلی جشنواره فیلم فجر به پویایی سینما کمک می‌کند

فرزین سعید: در شرایط فعلی جشنواره فیلم فجر به پویایی سینما کمک می‌کند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.