شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
23:44 | | فجر 39

قدردانی سهی‌بانو ذوالقدر از زحمات کادر درمان در راه مبارزه با بیماری کرونا

قدردانی سهی‌بانو ذوالقدر از زحمات کادر درمان در راه مبارزه با بیماری کرونا

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.