دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
17:27 | | فجر 39

قدردانی سید جواد هاشمی از تلاش کادر درمان و مدافعان سلامت در راه مبارزه با بیماری کرونا

قدردانی سید جواد هاشمی از تلاش کادر درمان و مدافعان سلامت در راه مبارزه با بیماری کرونا

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.