جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
20:09 | | فجر 39

محمدامین کریم‌پور: مهم‌ترین عنصر یک فیلم قصه است

محمدامین کریم‌پور: مهم‌ترین عنصر یک فیلم قصه است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.