جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
20:28 | | فجر 39

مرجان خسروی: داستان «وادیار» درخصوص کودکانی است که با شرایط سخت بزرگ می‌شوند

مرجان خسروی: داستان «وادیار» درخصوص کودکانی است که با شرایط سخت بزرگ می‌شوند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.