شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
20:06 | | فجر 39

مردم از برگزاری جشنواره فجر می‌گویند

مردم از برگزاری جشنواره فیلم فجر می‌گویند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.