شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
22:10 | | فجر 39

مردم در گفت‌وگو با تصویر فجر۳۹ از برگزاری جشنواره می‌گویند

مردم در گفت‌وگو با تصویر فجر۳۹ از برگزاری جشنواره می‌گویند.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.