شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
17:23 | | فجر 39

مسعود نجفی: جمع‌بندی داوران سودای سیمرغ برای اعلام برگزیدگان هنوز اعلام نشده است

مسعود نجفی، جمع‌بندی داوران سودای سیمرغ برای اعلام برگزیدگان هنوز اعلام نشده است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.