چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
17:21 | | فجر 39

مهدی صاحبی: فیلم «هرماس» در مورد دختر جسور خبرنگاری است که دوست دارد تریبون مردم باشد

مهدی صاحبی: فیلم «هرماس» در مورد دختر جسور خبرنگاری است که دوست دارد تریبون مردم باشد.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.