دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
16:42 | | فجر 39

میرعباس خسروی‌نژاد، کارگردان آیدین: اولین فیلمی است که از تجربه زیسته خودم نساختم

میرعباس خسروی‌نژاد، کارگردان آیدین: اولین فیلمی است که از تجربه زیسته خودم نساختم.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.