پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
15:23 | | فجر 40

نشست رسانه ای فیلم سینمایی ضد در خانه جشنواره

نشست رسانه ای فیلم ضد در خانه جشنواره

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.