شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
21:14 | | فجر 39

نشست موضوعی جشنواره| تصمیم مهم؛ از انفعال تا فعالیت جشنواره در روزگار کرونا

نشست موضوعی جشنواره| تصمیم مهم؛ از انفعال تا فعالیت جشنواره در روزگار کرونا

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.