دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
22:28 | | فجر 40

نمایش و نشست فیلم شب طلایی، روز ششم جشنواره چهلم در خانه جشنواره

نمایش و نشست فیلم شب طلایی، روز ششم جشنواره چهلم در خانه جشنواره

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.