جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
12:36 | | فجر 40

نمایش و نشست فیلم مرد بازنده در روز نخست جشنواره چهلم

نمایش و نشست فیلم مرد بازنده در روز نخست جشنواره چهلم

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.