شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
20:19 | | فجر 39

نوید اسماعیلی: جشنواره برای فیلمسازان مفید، مستحکم و دوست‌داشتنی است

نوید اسماعیلی: جشنواره برای فیلمسازان مفید، مستحکم و دوست‌داشتنی است.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.