دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
20:45 | | فجر 37

پاسخ داروغه‌زاده به پرسشی درباره بازبینی فیلم‌ها از سوی هیات انتخاب

پاسخ دبیر جشنواره به پرسشی درباره بازبینی فیلم‌ها از سوی هیات انتخاب

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.