جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
21:13 | | فجر 37

پاسخ داروغه زاده به سوالی درباره فیلم «بنفشه آفریقایی»

صحبت‌های دبیر جشنواره درباره فیلم «بنفشه آفریقایی»

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.