یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
23:26 | | فجر 36

چشم انداز جشنواره فجر ۳۶ در گفتگو با رییس سازمان سینمایی

#تصویر_فجر: چشم انداز جشنواره فجر ۳۶ و دغدغه ارتباط فیلم ایرانی با مخاطب جهانی در گفتگو با رییس سازمان سینمایی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.