شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
22:02 | | فجر 39

کاوه قهرمان: در فیلم «تارا» داستان یک زوج را در سه مقطع مختلف از زندگی‌ می‌بینیم

کاوه قهرمان: در فیلم «تارا» داستان یک زوج را در سه مقطع مختلف از زندگی‌ می‌بینیم.

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.