دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
04:51 | | فجر 36

گزارشی از جلسه هماهنگی مدیران سینماهای جشنواره فجر

▶️ گزارش #تصویر_فجر از جلسه هماهنگی مدیران سینماهای جشنواره + گفتگو با مدیران سینماها | در راه فجر۳۶

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.