یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
12:18 | | فجر 40

گزارش اخبار شبکه چهار درباره میزبانی سینماها از مردم و اهالی رسانه

گزارش اخبار شبکه چهار درباره میزبانی سینماها از مردم و اهالی رسانه

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.