دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
16:33 | | فجر 39

گزارش شبکه نمایش از برگزاری جشنواره فیلم فجر ۳۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

گزارش شبکه نمایش از برگزاری جشنواره فیلم فجر ۳۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.